L I D E R T R A I L E R

Niskonoseća poluprikolica sa mogućnošću razvlačenja na sredini do čak 10 metara

Niskonoseća poluprikolica sa mogućnošću razvlačenja od 4-10 metara, svaki tip niskonoseće poluprikolice sa 3-8 osovina ima navedenu mogućnost.