L I D E R T R A I L E R

Cisterna za prevoz lož ulja

Cisterne se proizvode u našim najsavremenijim pogonima poštujući pri tom sve Evropske i svetske standarde o bezbednosti, izradi i načinu koršćenja.