L I D E R T R A I L E R

Nudimo najkvalitetnije izrađene cisterne za prevoz svih vrsta praškastih materija (kreča, cementa) kao i sve druge vrste rasutih materija. Sa dizel ili elektro motorima za kompresor kao opcija.

Oblik cisterne bira klijent po izboru a u ponudi imamo V TYPE i Evropski tip. Takođe pored oblika cisterne klijent bira i zapreminu ( 28 – 60 m3).